Partnerství

Partnerství mezi venkovským muzeem a domovským spolkem Gahlenz a místní charitou Most od roku 2007

Postavit most do sousední země
Za hranicí s našimi sousedy, naleznete obdobné muzeum, které stejně jako gáhlenzské venkovské muzeum vypráví venkovské příběhy uplynulých staletí – Muzeum české vesnice Peruc. Díky kontaktu, zprostředkovaném panem Ralfem Börnerem, bývalým starostou vesnice Leubsdorf, vznikla v roce 2007 spolupráce mezi Domovským spolkem Gahlenz a místní charitou v Mostě, která výborně funguje až do dneška. Členové Domovského spolku Gahlenz již několikrát vesnické muzeum v Peruci navštívili a obě muzea si navzájem vyměnila četné exponáty.

Díky kontaktu, zprostředkovanému panem Ralfem Börnerem, bývalým starostou obce Leubsdorf, došlo v roce 2006 ke spolupráci mezi Domovským spolkem Gahlenz a Oblastní charitou Most, která výborně funguje až do současné doby.


Společně pomoci dětem
Jednoho dne vyvstala otázka, zda jsme schopní pro děti ze sociálně slabých poměrů zprostředkovat hezké zážitky. A tak v roce 2006 přijela první skupina dětí z mostecké Charity do venkovského muzea v Gahlenz. Od té doby české děti jezdí pravidelně každý rok, nejen do venkovského muzea, ale i do parku miniatur „Malé Krušnohoří“, do Církevní obce Gahlenz, do farmy „Miriquidi“ s lamami alpakami nebo i do gahlenzského dětského zařízení „Kunterbunt“.

Charita v Mostě se stará o více než 150 dětí z Mostu a jeho okolí. Cílem její práce je zprostředkovat dětem normy společenského chování, připravit je na vstup do školy a pomáhat jim i během školy a jejich dalšího vzdělání. Partnerství s domovským spolkem v Gahlenz představuje malý, ale významný bod v tomto programu.

www.ceskestredohori.info