Domovský spolek

Vdechnutí života venkovským tradicím

Vřelé a pevné pouto k naší rodné zemi, péče o naši nádhernou krajinu, starost o naši přírodu, uchovávání a předávání  krušnohorských a selských tradic a zároveň aktivní péče o naše obyčeje – všem těmto aktivitám se naplno věnujeme v domovském spolku Gahlenz.

Dějiny

Jak se vize stala skutečností
Díky práci a snaze mnoha dobrovolníků bylo v roce 1992 slavnostně otevřeno venkovské muzeum Gahlenz v historicky věrně restaurovaném statku se třemi křídly. Tato budova byla  úředně poprvé zmíněna v roce 1653.

Tradiční lidová řemesla

Řemeslníci a rolníci pracují ruku v ruce
Členové našeho spolku spolu aktivně spolupracují a předávají si navzájem znalosti a praktické dovednosti, týkající se nejrůznějších lidových řemesel. Cílem je uchování původní, tradiční řemeslné práce. Následující stará řemesla členové našeho spolku ovládají a rádi Vám je
v našem muzeu předvedou:

 • výroba šindelů na krytí a pokrývání střech
 • vrtání trubek na zásobování pitnou vodou
 • košíkářství
 • výroba/vázání smetáků
 • výroba dřevěných karosérií pro polní vozy (kolář)
 • oprava postrojů pro tažná zvířata (sedlář)
 • pečení chleba

Selské práce

Udělej si sám …
Sedláci na venkově byli odjakživa zcela soběstační. Členové našeho spolku rádi předvedou návštěvníkům, co všechno dříve hospodáři museli umět a perfektně ovládat:

 • mlácení obilí cepy, bubnovou mlátičkou nebo zubovou mlátičkou poháněnou koněm
 • vázání povřísel
 • zhotovování lan
 • domácí práce – např. pletení, vyšívání, šití, háčkování a látání
 • draní peří
 • látání pytlů
 • naklepávání kos

Pečení

Chleba a další pochoutky
Venkovské muzeum Gahlenz má svou vlastní pekárnu. Na každoroční slavnosti „Zimní práce na statku“, která se koná 14 dní před Velikonocemi, a během dožínek v září se zde ve vlastní peci předvádí ukázky pečení chleba a cukrových koláčů podle domácích receptů.

Paličkování a řezbářství

Umění ze dřeva a jemná krajka
Každých 14 dní se gahlenzští řezbáři setkávají ve vlastní řezbářské dílně ve venkovském muzeu Gahlenz. V dílně uvidíte mimo jiné spoustu pěkných ukázek řezbářských prací gahlenzské skupiny řezbářů.

V Krušnohoří je tradicí nejen řezbářství, ale i paličkování. Ve venkovském muzeu se zároveň setkávají každých 14 dní gahlenzské ženy, které zde vytváří textilní umělecká díla.

Místní pyramidy

Ta nejkrásnější ozdoba vesnice
Pokud budete během vánoc projíždět Krušnými horami, narazíte v téměř každé vesnici na velké, působivé pyramidy. Ve vesnici Gahlenz neuvidíte pouze jednu, ale rovnou čtyři rozdílné pyramidy: Vánoční pyramidu, Velikonoční pyramidu, Pyramidu počasí a Pyramidu sněhuláka.

Ochrana životního prostředí a památková péče

Připomeňme si…
V Gahlenz existují dva památníky: Památník padlým v 1. světové válce a Památník nezaměstnaným. O stav a zachování obou památníků se stará domovský spolek.

Aktuální projekty

Pořád se něco děje…
Momentálně členové domovského spolku restaurují traktor značky Aktivist z roku 1950.